کمی
۲ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد لالوی

هیچکس حال مرا حتی نمیفهمد کمی
مثل من کی دارد اینجا قدر مویی ماتمی
من همان یلدای بی پایان شبهای خودم
انکه را بعد از تو حتی هم ندارد مرهمی
فال حافظ میزنم تا یا بیایم در غزل
یا بیابم من تو را در

شاعر:محمد لالوی


مطالب پیشنهادی