درد
۲ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ابوالفضل میبدی

رفتی دوباره زخم تنم درد میکند
جای کبودی بدنم درد میکند
پیراهنم به عطر تنت خو گرفته بود
رفتی هنوز پیرهنم درد میکند
امشب تمام خاطره ها دود میشود
سیگار بر لب و دهنم درد میکند
بت از تو ساخته بودم

شاعر:ابوالفضل میبدی


مطالب پیشنهادی