آخرم انجیر نیست...
۲ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ابوالفضل کرمی

چمدان پشت در است ، حوصله ی تفسیر نیست
آه ، مجبورم گلم ، این کرده ی تقدیر نیست
من نشد آن آدمی باشم ، که تو می خواستی
بذرِ سیبم ، من همینم ، آخرم انجیر نیست
هر چه کردی با دلم ، شاید کمی حقم نبود

شاعر:ابوالفضل کرمی


مطالب پیشنهادی