فرود و فراق
۱ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات دکتر نادر نوری

دلم خوش بود به یاری وفادار
فروغم بود چون ماهی ، شب تار
به یک باره فرو شد ماه تابان
زفقدانش جهانم شد اسف بار
چه می دانم کنون روز است یا شب ؟
عزادارم عزا دارم عزا

شاعر:دکتر نادر نوری


مطالب پیشنهادی