تورا هرشب در آیینه میگریم
۱ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مسعود صادقی

جای تو خالی بود
در آیینه همان بود که بود
تا بی سرانجامی چکاوک یک نفس باقیست.
چرا آیینه گریه نمی کند؟
چشمانم ولگرد آشنایست!
چرا درد در آیینه به من چشمک نمی زند!؟
غم فریبی بیش نیست در تنهایی

شاعر:مسعود صادقی


مطالب پیشنهادی