پروفسور استون : سوسن خسروی
۳۰ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

درود فراوان بر شما شاعر نگارگر
بانو خسروی گرانمایه

شعری بسیار زیبا و پراحساس خواندم

که آشکار و نهان از مهری سرشار نشان دارد

با تصاویر جاندار

و مانند همیشه با ترکیبات و تشبیهات زیبای ویژه و عبارات و آرایه های قشنگ؛

مانند: طعم تلخ و شهد آلود، سایه های سرماجو، سوار پاییزان، شعله ای خفا آوا، گُرگُرَش به جان فریاد، عطرِ بودنش، پلک بهار، گذار افسونش (گذار افسونیش)، غنچه بو، جام زمان، لبریز از تهی، حصارِ بی روزن، نرده های ناپیدا، آستین افشانی پرده، صدایِ عصرِ ملول، بید بند گیسو، پرسه ی نگاه، تار تیرگی، سازگر نُتی ناسور (بی سور)، کوهسار لرزان از چه چه زنی مسحور، نغمه ی نور، آیه های خورشید، خش خشِ شعر، بار عام غزل …

جلوه گری هنرمندانۀ ترکیبات و تشبیهات و عبارات زیباست این …

اگرچه گردۀ اندوهی آشنا پیکر سروده را اندوده است …

دست مریزاد.

شادی و آرامشتان آرزوست

و شاعرانگی های بی پایان


مطالب پیشنهادی