نبودن تو
۳۰ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حمید عسکری اطاقوری

شهریور رفت
مهر آمد …
تابستان رفت
پاییز آمد…
نبودن تو
جای دوری نمی رود
از دوش پاییز می افتد
در آغوش زمستان

شاعر:حمید عسکری اطاقوری


مطالب پیشنهادی