همکاری ایران با ترکیه و پاکستان برای مقابله قاچاق افزایش می یابد
۲۸ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

روند همکاری ایران با ترکیه و پاکستان در راستای افزایش تجارت مرزی، جلوگیری از قاچاق کالا از مرزهای مشترک و راه اندازی بازارچه مشترک مرزی افزایش می یابد.


روند همکاری ایران با ترکیه و پاکستان در راستای افزایش تجارت مرزی، جلوگیری از قاچاق کالا از مرزهای مشترک و راه اندازی بازارچه مشترک مرزی افزایش می یابد.
سیدحسین میرشجاعیان حسینی در گفت و با ایرنا با بیان اینکه بیست و هشتمین نشست شورای برنامه ریزی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در اسلام آباد پاکستان برگزار شد، افزود: در این نشست در خصوص توسعه بازار منطقه ای اکو، گسترش استفاده از انرژی های پاک در منطقه اکو، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با خشکسالی و گرد و غبار تبادل نظر و مقرر شد که این همکاری ها ادامه یابد.
وی گفت: بر اساس توافق ها مقرر شد که بازراهای مرزی ایران و پاکستان و ایران و ترکیه برای افزایش رفاه مرزنشینان و جلوگیری از قاچاق کالا بیش از گذشته توسعه یابد.
میرشجاعیان حسینی تبادل نظر در خصوص ارتقای همکاری ها در بخش بهداشت، مقابله با بلاهای طبیعی، مبارزه با قاچاق با ایجاد بانک اطلاعات منطقه ای اکو، حمایت از سرمایه گذاری و راه اندازی نمایشگاه های مشترک را از دیگر موارد مطرح شده در نشست شورای برنامه ریزی سازمان اکو عنوان کرد.

مطالب پیشنهادی