دلتنگ
۲۸ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﺮﺩﯼ

از خارش دستش میگفت،
اما دستی برای خاریدن نداشت،
درست مثل من که دلتنگ توام،
اما تو دیگر

شاعر:ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﺮﺩﯼ


مطالب پیشنهادی