درخواست پذيره‌نويسي 20 صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه
۲۸ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

مديرعامل فرابورس گفت: از ۲۰ صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه که به فرابورس درخواست پذيره‌نويسي داده‌اند، تنها يک صندوق دانشگاهي به نام دانشگاه تهران وجود دارد.


مديرعامل فرابورس گفت: از ۲۰ صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه که به فرابورس درخواست پذيره‌نويسي داده‌اند، تنها يک صندوق دانشگاهي به نام دانشگاه تهران وجود دارد.
امير‌هاموني، مديرعامل فرابورس با اشاره به اينکه دانشگاه‌ها بايد به سمت کارآفريني حرکت کنند که در اين حوزه نقش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه بسيار مهم است، گفت: در مقالات زيادي اثر ثروت‌آفريني واحدهاي تحقيق و توسعه با صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه مقايسه شده که در نهايت مشخص شده، صندوق‌هاي VC نسبت به واحدهاي R&D سه برابر ارزش اقتصادي بيشتري دارند .
درخواست پذيره‌نويسي ۲۰ صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه
به گفته‌هاموني از بين ۲۰ صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه که به فرابورس درخواست پذيره‌نويسي داده‌اند، تنها يک صندوق دانشگاهي به نام دانشگاه تهران وجود دارد که نشان مي‌دهد سهم دانشگاه در اين حوزه بسيار کم است در حالي که پتانسيل‌هاي زيادي در دانشگاه‌ها براي تاسيس VC‌ها وجود دارد .
وي با بيان اينکه فرابورس آمادگي خود را براي واگذاري سهام شرکت‌هاي دانش‌بنيان به سرمايه‌گذاران نهادي و يا عموم در تابلوهاي رشد و دانش‌بنيان بازار شرکت‌هاي کوچک و متوسط و يا بازار سوم اعلام مي‌دارد، افزود: قطعا بازار SME مي‌تواند حلقه اتصال دانشگاه و صنعت و شرکت‌ها باشد که به نوعي به تامين مالي دانشگاه‌ها نيز کمک مي‌کند .
مديرعامل فرابورس با طرح اين سوال که آيا رتبه علمي‌خوبي که طي ۲۰ سال گذشته با نهضت توليد علم در کشور آغاز شده و جايگاه ويژه‌اي که در منطقه و آسيا از نظر توليد علم و توليد مقالات به دست آمده، به مسائل اشتغال و وضعيت بيکاري ما کمک کرده و اثرات آن را در اقتصاد کشور مي‌بينيم يا خير، گفت: بديهي است که پاسخ اين سوال منفي است و تا کنون چنين اثري را مشاهده نکرده‌ايم .

مطالب پیشنهادی