همبستگی
۲۷ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات الکس رفیعی

همبستگی
رخت بر بسته ازمیانه فروغ
جای آن راگرفته مکرودروغ
مکر و کید آمده برون زانبار
پاره گردیده سر به سر افسار
چه روان با دروغ می آیند
گویی از مادر اینچنین زادند
دزد و سارق رفیق غافله

شاعر:الکس رفیعی


مطالب پیشنهادی