هجر تو ...
۲۷ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات احمد رشیدی مقدم

هجر تو ..
هجر تو غم بر دل ما میکند
ناله ما شور به پا میکند
آه زدل اشک زچشمم روان
درد خودش را ملا میکند

باز که این جمعه چرا نامدی
دل زغمت ناله جدا میکند
طعنه زند منکر دیدار تو
بر دل من

شاعر:احمد رشیدی مقدم


مطالب پیشنهادی