ردیف عشق
۲۶ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مصطفی غفاری

به صحرای دل عاشق شدم
زمین از عشق او تر شده
اما،بسان تر در بیان خشک
اری گویی زمین هم ز ناله ی مجنون اینگو بود
چه کنیم که معشوق صبر دیدار مجنون را ابر ها بی بار درس گرفته
معشوق تا کی بی اعتنایی

شاعر:مصطفی غفاری


مطالب پیشنهادی