زهر جبر
۲۵ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات دکتر نادر نوری

چو نوزادی که به جبر از زِهدان جهید
جهان هم ناله ای کرد و آمد پدید
فغانی از ازل اندر هر ذرّه است
که هستی زهر جبر است و باید چشید
______________________________
امید نجاتم وی است
اگر کوه خارا بجنبد ز

شاعر:دکتر نادر نوری


مطالب پیشنهادی