حسن خداداد
۲۴ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمدعلی ساکی

غزل های ترِ تقدیمی من که ارادی نیست
مضامین قشنگش کار حالت های عادی نیست
طنین واژه هایم امتزاج عشق و ایهامست
دراین منظومه جز نی نامه دیگر رویدادی نیست
به من دنیا فقط از عشق و نفرت گفته تا

شاعر:محمدعلی ساکی


مطالب پیشنهادی