سکوت
۲۳ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حجت اله یعقوبی

نگاه کن
چه بی بهانه مانده
بند از بند ، بریده
فریاد ها ، کشیده
در بازی نور و رنگ، تپیده
رهیده…
آن جا که آوند ها را آب می دادم
زیستن را تاب،
تاب بی برگیم نبود
سر باز گشتنم هرگز
تا یگانه

شاعر:حجت اله یعقوبی


مطالب پیشنهادی