تو آمدی دلم لرزید...
۲۱ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حمید عسکری اطاقوری

باران می آید
سیل می شود !!
زمین می لرزد
زلزله می شود !!
باد می آید
طوفان می شود!!
جهان دگرگون میشود !!
تو‌ هم اینگونه آمدی
میتوانستم بگویم نیا !!
تو آمدی دلم لرزید
عطر تو آمد ویران شدم
اشک

شاعر:حمید عسکری اطاقوری


مطالب پیشنهادی