تنهایی
۲۱ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات جواد بخشی زاده

جز جان دلت
در سر من
نیست که نیست
هیچ خیالی
هیچ هوایی
مگذارم و مگذارم
که ببارم
همچو باران
که تو هم مثل منی

شاعر:جواد بخشی زاده


مطالب پیشنهادی