ناکامي‌طرح استيضاح ترامپ در مجلس نمايندگان آمريکا
۱۹ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

مجلس نمايندگان آمريکا با اکثريت آراء اولين تلاش رسمي‌براي استيضاح دونالد ترامپ رئيس جمهور اين کشور را ناکام گذاشت.


مجلس نمايندگان آمريکا با اکثريت آراء اولين تلاش رسمي‌براي استيضاح دونالد ترامپ رئيس جمهور اين کشور را ناکام گذاشت.يک گروه اکثريت از قانونگذاران هر دو حزب اصلي راي به «از دستور کار خارج شدن» يا به اصطلاح از بين بردن مفاد طرح استيضاحي که از سوي “ال گرين” نماينده ايالت تگزاس عليه ترامپ ارائه شده بود، دادند.مجموعا ۳۶۴ تن از نمايندگان مجلس نمايندگان آمريکا با اين طرح استيضاح ترامپ مخالفت کردند اما ۵۸ دموکرات از آن حمايت کردند. همچنين مجموعا ۱۲۷ دموکرات از مجموع ۱۹۴ دموکرات مجلس نمايندگان نيز راي به خارج کردن اين طرح از دستور کار دادند.گرين در حالي اين طرح استيضاح را به راي گذاشت که مدعي بود “اقداماتي که ترامپ در طول رياست جمهوري‌اش انجام داده منجر به سطح بالاي تخلف اگر که نگوييم جرم، شده است.” اين نماينده اظهار داشت: اين تخلفات ترامپ ناشي از تعصب، نفرت و خصومت در وي است.گرين ابتدا اين طرح استيضاح را در ماه اکتبر ثبت کرد اما هم حزبي‌هاي او در حزب دموکرات او را متقاعد کردند با توجه به تسلط جمهوري‌خواهان بر کنگره اين طرح را از دستور کار خارج کنند.

مطالب پیشنهادی