ترانه ی آبانی
۱۹ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سعیده طباطبایی

‍ من وتو قراره یه روز ما بشیم
تو حسرت نمونیم تو تقویم سال
زمستون اگه رو سپیده تنش
یه آبانیم! درب وداغون حال
زمستون نیا ! فصل فصلش غمِ
یه پاییز بی حوصله ، عالیه !
نزار روز میلاد من روتنت
ببینی

شاعر:سعیده طباطبایی


مطالب پیشنهادی