خزر
۱۸ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سیده مریم جعفری

ملوسک با عروسک جنگ کرده
هنر از کاذبی بد رنگ کرده
بدان شعر من و تو خود کلامی است
که از شعر تو بر دل تنگ کرده
خزر از شعر تو میراث دارد
کجا؟از خنده شعرم شنگ کرده
نگو از قصه ام گشتی پریشان
که از

شاعر:سیده مریم جعفری


مطالب پیشنهادی