خورشید
۱۶ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سیده مریم جعفری

کبوتر خانه ی خورشید رفتی؟
هلا از عشق من ترديد رفتي
مگر مصباح عاشق رفت از یاد
که از شعر شبم پرسید،رفتی
تو خود مهتابی و من با تو چون نصف
اگر تا شب نویسم لخت لختی
چنان از بیت تو مجنون نویسم
که

شاعر:سیده مریم جعفری


مطالب پیشنهادی