حقیقت
۱۴ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمدعلی اکبری شعرباف(تخلص:محب)

سرگشته ز هجران تو هستیم،دروغ است
ما بی خود مستان تو هستیم،دروغ است
گفتیم که از دوری تو هر شب و هر روز
آشفته و گریان تو هستیم،دروغ است
از شدت افتادگی و مهر بگوییم:
ما کوچک یاران تو

شاعر:محمدعلی اکبری شعرباف(تخلص:محب)


مطالب پیشنهادی