شرایط فروش اقساطی خودروی نیسان ایکس‌تریل
۱۳ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

فروش نقدی (تحویل ۱۵ روز)

تیپ مدل مشخصات قیمت قطعی خودرو (تومان) پرداخت در زمان ثبت نام تخفیف ویژه
ایکس-تریل ۲۰۱۶ حجم موتور:     ۲۴۸۸ سی‌سی ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ —–
حداکثر قدرت موتور: ۱۷۱/ ۶۰۰۰ (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    ۸/۳ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودروویدئوی مشخصات ایکس تریل
ایکس-تریل ۲۰۱۷ حجم موتور:     ۲۴۸۸ سی‌سی ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ —–
حداکثر قدرت موتور: ۱۷۱/ ۶۰۰۰ (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    ۸/۳ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودروویدئوی مشخصات ایکس تریل

 

فروش اقساطی (تحویل ۱۵ روز)

تیپ مدل مشخصات قیمت قطعی خودرو(تومان) پرداخت در زمان ثبت نام میزان تسهیلات دوره بازپرداخت تسهیلات مبلغ قسط ماهیانه هدیه ویژه
ایکس-تریل  ۲۰۱۶ حجم موتور:     ۲۴۸۸ سی‌سی ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهه ۹,۵۰۰,۰۰۰ —–
حداکثر قدرت موتور: ۱۷۱/ ۶۰۰۰ (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    ۸/۳ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودروویدئوی مشخصات ایکس تریل
ایکس-تریل  ۲۰۱۷ حجم موتور:     ۲۴۸۸ سی‌سی ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تا اطلاع ثانوی فروش اقساطی خودرو ایکس تریل ۲۰۱۷ مسدود می باشد.
حداکثر قدرت موتور: ۱۷۱/ ۶۰۰۰ (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    ۸/۳ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودروویدئوی مشخصات ایکس تریل

 

فروش نقدی (تحویل ۳۰ روز)

تیپ مدل مشخصات قیمت قطعی خودرو (تومان) پرداخت اول پرداخت دوم تخفیف ویژه
(در زمان ثبت نام) (بعد از ارسال دعوتنامه)
ایکس-تریل ۲۰۱۶ حجم موتور:     ۲۴۸۸ سی‌سی ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ —–
حداکثر قدرت موتور: ۱۷۱/ ۶۰۰۰ (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    ۸/۳ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودروویدئوی مشخصات ایکس تریل
ایکس-تریل ۲۰۱۷ حجم موتور:     ۲۴۸۸ سی‌سی ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ —–
حداکثر قدرت موتور: ۱۷۱/ ۶۰۰۰ (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    ۸/۳ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودروویدئوی مشخصات ایکس تریل

 

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روز)

تیپ مدل مشخصات قیمت قطعی خودرو(تومان) پرداخت در زمان ثبت نام پرداخت دوم میزان تسهیلات دوره بازپرداخت تسهیلات مبلغ قسط ماهیانه هدیه ویژه
(بعد از ارسال دعوتنامه)
ایکس-تریل ۲۰۱۶ حجم موتور:     ۲۴۸۸ سی‌سی ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهه ۹,۵۰۰,۰۰۰ —–
حداکثر قدرت موتور: ۱۷۱/ ۶۰۰۰ (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    ۸/۳ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودروویدئوی مشخصات ایکس تریل
ایکس-تریل ۲۰۱۷ حجم موتور:     ۲۴۸۸ سی‌سی ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تا اطلاع ثانوی فروش اقساطی خودرو ایکس تریل ۲۰۱۷ مسدود می باشد.
حداکثر قدرت موتور: ۱۷۱/ ۶۰۰۰ (اسب بخار/دور در دقیقه)
مدل گیربکس:    CVT-XTRONIC (تیپ ترونیک)
مصرف سوخت ترکیبی:    ۸/۳ لیتر
نمایش تمامی مشخصات فنی خودروویدئوی مشخصات ایکس تریل

 مطالب پیشنهادی