شرایط فروش اقساطی خودروی بی‌وای‌دی S6
۱۳ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

به گزارش اخبار خودرو ، خودروسازی کارمانیا خودروی بی‌وای‌دی S6 را مانند هفته‌های پیش با قیمت قطعی ۹۸۷میلیون‌ریال و موعد تحویل دی‌ماه و سود مشارکت ۱۸ و ۱۵ درصد به‌صورت پیش‌فروش عرضه می‌‌کند.

BYD S6

BYD S6

در طرح اقساطی، خودروی بی‌وای‌دی S6 با پیش‌پرداخت ۳۵۰ یا ۵۱۰ میلیون‌ریال و مدت زمان متنوع باز‌پرداخت اقساط ۶ تا ۳۶ ماهه با کارمزد‌های صفر تا ۱۵ درصد، عرضه می‌شود. ضمنا مبالغ اعلام‌شده با بیمه بوده که همگی در اقساط مشتری محاسبه شده است.

نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم و سوم (ریال) پیش پرداخت چهارم (ریال) تعداد اقساط (هر ماه) مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) بهای تمام شده درصد پیش پرداخت
BYD S6 ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  – ۲ سه ماه یکبار ۱۴۶,۸۰۸,۰۰۰ آذر ۹۶ ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵درصد
BYD S6 ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  – ۴۰۰/۰۰% سه ماه یکبار ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ آذر ۹۶ ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵درصد
BYD S6 ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  – ۶ سه ماه یکبار ۵۶,۲۴۹,۰۰۰ آذر ۹۶ ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵درصد
BYD S6 ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  – ۸ سه ماه یکبار ۴۳,۸۷۷,۰۰۰ آذر ۹۶ ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵درصد
BYD S6 ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  – ۱۰ سه ماه یکبار ۳۸,۰۹۱,۰۰۰ آذر ۹۶ ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵درصد
BYD S6 ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  – ۱۲ سه ماه یکبار ۳۳,۳۴۷,۰۰۰ آذر ۹۶ ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵درصد
BYD S6 ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰  –  – ۴ سه ماه یکبار ۱۲۹,۶۲۵,۰۰۰ آذر ۹۶ ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲درصد
BYD S6 ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰  –  – ۸ سه ماه یکبار ۷۰,۳۶۲,۰۰۰ آذر ۹۶ ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲درصد
BYD S6 ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰  –  – ۱۲ سه ماه یکبار ۵۲,۷۴۵,۰۰۰ آذر ۹۶ ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲درصدمطالب پیشنهادی