غروب
۱۲ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات نوید رفیعی شاد

در آن هنگام که برگ های سرخ و رقصان شاخه ساران را وداع می گویند در گوشه ای برایم گودالی بکنید.در آن زمان که بستری از برگ برای خفتن ابدیم آماده میکنید کلاغ ها را به آسمان خون گرفته دعوت کنید.در آن

شاعر:نوید رفیعی شاد


مطالب پیشنهادی