برگی از شاخه‌ی پاییز
۱۲ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات فاطمه نادری  پرستو

برگی از شاخه‌ی پاییز فرو افتاده‌ست
حجمی از درد نبودش به گلو افتاده‌ست
زد خزان یک تنه بر قلب من و کل جهان
عمر ما یک شبه در دست عدو افتاده‌ست
تلخی قهوه‌ی دنیاست به کام من و باز
ته فنجان غزل

شاعر:فاطمه نادری پرستو


مطالب پیشنهادی