باور
۱۲ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات عبدالعلی نظافتیان

ترا می خواهم و دانم که هرگز
مرا راهی به دریای دلت نیست
اگر چه موج این دریا، من هستم
درین دریا دلی،دل باورت نیست
به صخره چون رسد بی تابی موج
زند سیلی به ساحل،طاقتت نیست
چو ساحل می شود آرام

شاعر:عبدالعلی نظافتیان


مطالب پیشنهادی