کسب رتبه نخست واحد ارتباطات ایدرو برای دومین بار در ارزیابی روابط عمومی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۱ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

به گزارش اخبار خودرو ، این ارزیابی در میان ۱۶ روابط عمومی سازمان های تابعه وزارت صنعت ، معدن وتجارت ( از تاریخ تیر لغایت شهریور ۹۶ ) بوده و در این میان مدیریت ارتباطات سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران در ارزیابی عملکرد روابط عمومی های سازمان های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بار دوم حائز کسب مقام نخست گردید.

 

منصور معظمی رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تقدیر نامه‌ای با تبریک و قدردانی از زحمات مدیر ارتباطات ایدرو و کارکنان آن مجموعه ، ابراز امیدواری کرد: فعالیت‌های بهبود و توسعه در مدیریت ارتباطات همچنان ادامه یابد.مطالب پیشنهادی