شکوفه
۱۱ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مهرزادکاوه قلعه سردی

#سه_گانی:
بهار می رسد
گل محمّـــــدی شکوفه می دهد
هوای تازه ای به کوفه می دهد
باورت خواهد شد اینبار
باغبان خود ، باغ را مسموم کرد
از شکفتن ، غنچه را محروم

شاعر:مهرزادکاوه قلعه سردی


مطالب پیشنهادی