دهکده
۹ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات علی خاکپاش

ای کاش میتوانستم بند بند شعرهایم را ببافم
و آویزان کنم بر دهکده قلبت
تا هر رهگذری
ببیند رنج بی کرانم را
و هر که خواست وارد شود برقلبت
ببیند تمام خانه های این دهکده را
بیت های شعر من
برای

شاعر:علی خاکپاش


مطالب پیشنهادی