محبوبم
۸ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سپیده نیک اخلاق

چه غریبی است امروز
غم تنهایی ، دل سرگشته ی خویش را به که بسپارم
رویا هایم فرو ریختند ، در دره ی عمیق وجودم
من ماندم و آن شقایق های غریب
پرستوهای جا مانده ی تنها ، از مهاجرت
کاشکی فهمیده بودی

شاعر:سپیده نیک اخلاق


مطالب پیشنهادی