آرام...
۸ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سید قدرت اله موسوی

در من بریز
دریا شوی
ای رود سرگردان

پیوند
هفتم/آذر/نود و

شاعر:سید قدرت اله موسوی


مطالب پیشنهادی