مه و قلب عینکیِ من
۶ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات الهه قاسمی

-ابرهای زمینی
خسته ازبالانشینی
سفرکرده به جاده های باهم نشینی.
-در*چاه مردمُک* چشمانت که اُفتادم غریب ام،
گریه ای نکن که ناچارشوم بگریزم.
-شنیدم که میگن اگه خودتودوست نداشته باشی نمیتونی

شاعر:الهه قاسمی


مطالب پیشنهادی