فروش Mvm x۳۳ sport با ۲۴ میلیون و ۶۲۷ هزار تومان تومان پیش پرداخت
۶ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

به گزارش اخبار خودرو ،براساس اعلام این شرکت خریدار در پرداخت اولیه پس از پیش پرداخت برای باقیمانده مبلغ که با توجه به انتخاب خریدار از جدول بازه پرداخت انتخاب می شود یک چک ٢ ماهه بدون سود به شرکت پرداخت می کند.
این شرکت برای مبلغ تسهیلات ۵۵٪؜ قیمت خودرو را در نظر گرفته است که مدت باز پرداخت اقساط ٣۶ ماهه خواهد بود.
گفتنی است نرخ سود تسهیلات ۲۰٪؜ و نرخ سود منعطف از ۱۵% الی ١٩% هست و تحویل این خودرو به صورت فوری است.مطالب پیشنهادی