تولد!!!
۶ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات غزل جعفری

مادرم هشت ام پاییز مرا جیغ كشید!
آذر اش بر تن عریان درخت ام
تبر فصلی بود
كه به جان ریشه ام تیغ كشید…
كه من آزرده و آزاده شدم!
آسمان هم آن شب
از غم من كه زمینی شده ام
ابر به خود می پیچید
یاد من

شاعر:غزل جعفری


مطالب پیشنهادی