آذر فصل رویش غزل
۵ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مجید مبلّغ ناصری

‍ چه شد که جای غزل ها  تفنگ میروید
بجای هرچه جوانه فشنگ میروید
بیا که حرف دلم را کسی نمی فهمد
گل از گلوله نروید که ،جنگ میروید!
نماز وحشت ما واجب است وقتی که
میان بستر آیینه سنگ میروید
بگو

شاعر:مجید مبلّغ ناصری


مطالب پیشنهادی