قو
۴ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات بردیا امین افشار

نمی کند ،
دیگر شنا ،
در هامون ،
در دریاچه ،
قو
می داند ،
گم گشته ،
در سپید و سیاه ،
خورشید
خانه ،
شادی از لبهای

شاعر:بردیا امین افشار


مطالب پیشنهادی