توبه
۴ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محسن عباسی

توبه کردم از همه عشق و نیاز تا تو را دیدم شکستم توبه باز
عشق تو در قلب من جاری چو خون در حسادت مانده زین رو خصم دون
در کلامم نام تو آغازگر در وجودم ذکر تو آبادگر
از فراغت

شاعر:محسن عباسی


مطالب پیشنهادی