بهشت
۳ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمود رضا فقیه نصیری

بهشت ، یعنی تو باشی ..
یک صدا ، یک نگاه
یک پیاله آب
تا تو تشنه تر نشوی ……!
گل ، گلاب ، گلبوته
باغ ، آفتاب ، مهتاب
تاب بازی ، تنهایی
تاریکی ، حتی کوچکترینِ ستاره
کوچکترین صدا .!
میخواهم با تو

شاعر:محمود رضا فقیه نصیری


مطالب پیشنهادی