خاک خرابه ها
۲ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مصطفی مروج همدانی

با خاک خرابه ها چو تطهیر شدم
در کلبه ی خاموش به صد شور شدم
در ظلمت و تاریکی هر کوچه ی شک
از غیر بریدم و ز غم سیر شدم

شاعر:مصطفی مروج همدانی


مطالب پیشنهادی