تو بودی و فلک در بند من بود
۲ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مسعود حاتمی

تو بودی و فلک در بند من بود
تو رفتی و فلک در بند کرد من
همیشه اتفاق عشق ساده ست
همیشه سایه ی مرموز یک زن
خرابی های یک طوفان دارد
به پای عشق غمناکت نشستن
سیگار و مست یک موزیک  شادمهر
فروغ و

شاعر:مسعود حاتمی


مطالب پیشنهادی