کشور خیال
۱ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات دانیال  علی پناهی

لباستو تن کن ، تنگ غروبه
چمدونو نیار سبک باشیم خوبه
شب که بشه ایستگاه راه آهن شلوغه
هر کی بخواد کمک کنه قطعا دروغه
دنبال من همش ، با فاصله بیا
تعقیبمون کرده ، یکی تازگیا
نذار بفهمن من و تو

شاعر:دانیال علی پناهی


مطالب پیشنهادی