رضوان
۱ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات عبدالعلی نظافتیان

بیا که دلهامان، چو موج باران است
مثال عطرگل،گل ست و پنهان است
زمان بیداری ست،دل ست و شیدایی
شود دلت عاشق،گل ست وریحان ست
چو می شود مجنون،به یاد او، لیلاست
دلت کند شادی،جهان چه رقصان

شاعر:عبدالعلی نظافتیان


مطالب پیشنهادی