دلدادگی
۳۰ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ایمان محمدی نرگسی

ای صاحب، دل های شکسته کجایی؟
وی نور دیدگان به ره نشسته، کجایی؟
هزار و صد و اندی از غیبتت می گذرد…
ای امید کشتی به گل نشسته ،

شاعر:ایمان محمدی نرگسی


مطالب پیشنهادی