* * 0 « شعـر اگر خوب است... »
۲۸ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سلیمان بوکانی حیق

« شعـر اگر خوب است »
===================
شعـر اگر خوب است، تبلیغات، می خواهـد چه کار؟
یا که چون باشد ضعیف، اسراف می خواهد چه کار؟
***
گـرچه تبلیغات، آری، ظاهـرا" دارد اَثـر
لیک شعـرِخوب آری،

شاعر:سلیمان بوکانی حیق


مطالب پیشنهادی