تطهیر
۲۸ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حسن گائینی

همه…
          همه
       همه
      مرا متّهم می کنند
     گلابتون های  برف غاژ می شوند
    شاید تهوّع دارند…
     یا درد زایمان
      جایی برای تبعیض نیست
          سرانجام همه چیز

شاعر:حسن گائینی


مطالب پیشنهادی