چارپاره - خر و شغال
۲۷ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات صادق عماری

دفتر چارپاره
خر و شغال
یک شغالی کنار باغی زیست
میوه ها را درید و از بین برد
باغبان قصد کشت او را کرد
وانمود او که مرده است، نه مرد
=
نزد گرگی رفیق خود، او رفت
گرگ قلبش به حال او

شاعر:صادق عماری


مطالب پیشنهادی