راست بگو
۲۷ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات کاظم پارسای

قصدت اگر رفتن است
دستِ مرا رها کن
دستِ مرا
همین حالا رها کن
همین حالا که بذرِ سرخِ لبهایت
سینه ام را شکافته اند
نگذار که روز ی شود
من
خود تیشه بر دستت نهم
تا ریشه ام را بزنی ..
همین حالا

شاعر:کاظم پارسای


مطالب پیشنهادی