قطعه سازان نیازمند حمایت خودروسازان هستند - پروفسور استون
۲۶ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

به گزارش پروفسور استون ، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به قطعه سازان باید مهلت داد و از آنان حمایت کرد و خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از آنها حمایت کنند.

باستانی افزود: قطعه سازان ما باید با رعایت استانداردها و کیفیت تولید، خودشان را به این استاندارد برسانند به همین علت ابتدا قرار شد ۴۰ درصد قطعات خودروهای جدید را تولیدکنندگان داخلی بسازند و سپس این سهم را به ۸۰ درصد برسانند.

باستانی افزود: اگر خارج از این موضوع انجام شود خلاف مصوبه است.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر هزار قطعه ساز در داخل کشور داریم، گفت: از این تعداد حدود ۸۰۰ قطعه ساز فعال هستند.

باستانی تاکیدکرد: به قطع سازان باید فرصت داد تا بتوانند قطعات خودروهای جدید را با استاندارد لازم به تولید برسانند.


مطالب پیشنهادی